Kwaliteit
Menu

Kwaliteit

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur. Indien u van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt u zich daartoe wenden tot uw advocaat of tot de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is mr. W. Nass, telefoon 040-2445701.

Cliëntentevredenheidsonderzoeken

Om zo goed mogelijk op de wensen van de cliënten te kunnen inspelen vinden wij het belangrijk te weten wat u van de dienstverlening door het kantoor vindt. Daarom wordt u hierbij verzocht de kwaliteitsformulier te beantwoorden. U kunt bij elke vraag door het aanvinken van een keuzerondje uw waardering geven. Variërend van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Indien u over een bepaald onderdeel geen oordeel heeft kunt u die vraag overslaan. Bij de open vragen kunt u uw eventuele suggesties ter verbetering invullen.

Bekijk het kwaliteitsformulier

Praktijkwaarneming

Vervanging en waarneming zijn geregeld door middel van een praktijkwaarnemingsovereenkomst met: mr. W. Nass, telefoon: 040-2445701.