Kosten
Menu

Kosten

Wanneer u als cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtshulp op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (WRB) betaalt u voor mijn hulp alleen een eigen bijdrage. Er wordt dan voor u gewerkt op basis van een toevoeging. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand gaat daarbij uit van de inkomensgegevens van twee kalenderjaren geleden zoals vastgesteld door de Belastingdienst. Wij kunnen samen met u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen als uw inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag lager is geworden.

Overigens worden niet alle kosten die betrekking hebben op de procedure door de Staat vergoed. Kosten die niet onder het systeem van gefinancierde rechtshulp vallen zijn onder andere: griffiekosten (dit zijn kosten die door de Rechtbank of het Gerechtshof in rekening worden gebracht voor indiening van een beroep- of verzoekschrift), kosten van uittreksels (van gemeente, Kamer van Koophandel e.d.), deurwaarderskosten, kosten voor het opvragen van (medische) informatie, kosten van een deskundige of getuige. Deze kosten komen voor uw eigen rekening en zullen door de advocaat aan u worden doorberekend.

Voor nadere informatie over de eigen bijdrage en de inkomensnormen kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand bezoeken welke steeds de laatste normen en bijdrages weergeeft.

Wie door het Juridisch Loket wordt doorverwezen naar mr. drs. R.P. Duijn en in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan aanspraak maken op een korting op de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld. Mr. drs. R.P. Duijn heeft een 'verwijsarrangement' afgesloten met de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket.

Wanneer ik alleen kortdurende hulp hoef te geven, kan ik u, onder de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde voorwaarden, soms van dienst zijn voor een relatief kleine bijdrage (op basis van een lichte adviestoevoeging). Voor de voorwaarden en hoogte van dit bedrag kunt u eveneens terecht op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor particulieren geldt dat wanneer u niet in aanmerking komt voor hulp op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (toevoeging) ik u, na een eerste gratis gesprek, in beginsel hulp kan verlenen op basis van een uurtarief van € 150,- per uur ex BTW. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.