Kwaliteitsformulier
Menu

Kwaliteit

Kwaliteitsformulier

1. Het optreden van de advocaat:
2. De deskundigheid van de advocaat:
3. De bereikbaarheid van de advocaat:
4. De informatieverstrekking vooraf over de kosten:
5. De informatieverstrekking over uw zaak:
6. De hoogte van de rekeningen:
7. De duidelijkheid van de rekeningen:
8. De diensten van het kantoor in het algemeen:
11. Denkt U ons kantoor indien nodig weer in te schakelen?
12. Denkt U ons kantoor in de toekomst aan anderen aan te bevelen?